Datasättning
I vårt sätteri finns det nya Power Macintoshdatorer, rip, alltså en mycket väl utrustad reproavdelning.

Vår maskinpark innefattar en- och tvåfärgspress, Vinge, trimmer, falsmaskin, skärmaskin